Slide 1 - copy
Vi gir deg gode
løsninger og tips

Vi vil at du og din bedrift skal lykkes!

Slide 1
Gi din virksomhet
en oversiktlig hverdag

Vi gir deg den lille ekstra tiden og omtanken du trenger

next arrownext arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow

Vi vil ivareta deg i vårt autoriserte regnskapsførerselskap med vår kompetanse innen:

Regnskap

Vårt mål er; vi behandler bilag bare en gang – resten av veien går elektronisk!

Regnskapsføring er omfattende og ikke alltid logisk i forhold til merverdiavgiftsregler, skatteregler og innrapporteringsplikter. Vi har en unik kompetanse innen området og sørger for at bilagene for din bedrift blir ført riktig og behandles videre i vårt utvalgte system xledger.net. Dette er et nettbasert økonomisystem integrert mot driftskonto og skattetrekkskonto.

Alle bilag skannes og er bare et tastetrykk unna på din egen pc.
Du får egen brukertilgang til dine økonomioversikter.

Lønn

Regler for lønn kan være komplisert og de endres ofte. Vi holder oss ajour om hva som er gjeldende.

Vi laster ned skattekort, sender a- meldinger og leverer terminoppgaver. Lønnslipper går direkte til de ansattes private e-post.

Vi følger opp betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Årsoppgjør

Aksjonærregisteroppgaver, Årsregnskap og Skattemelding leveres på altinn.no til riktige etater til riktig tid.

Vi har kompetanse på alle selskapsformer.

Vi kan hjelpe med disponeringer, generalforsamlinger og årsberetninger.

Tjenester

Vi deltar gjerne i styremøter for gjennomgang av lønnsomheten i din bedrift.

Vi har også høy kompetanse innen områdene fusjon, fisjon, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, sletting av selskaper, etablering av selskaper, personalavtaler, aksjonæravtaler, analyser osv